Jubileusz XXV lecia kapłaństwa oraz prymicje

27 maja 2018

Dzień po święceniach diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie nasz dom nowicjacki odwiedzili Chrystusowcy, którzy obchodzili w tym czasie jubileusz XXV lecia święceń prezbiteratu. W domu nowicjackim stawiła się większość 49. Batalionu, a byli to : ks. Krzysztof Grzelak, ks. Sławomir Klim, ks. Sławomir Nadobny, ks. Wojciech Rożdżeński, ks. Stanisław Sokół. Jubilaci odprawili Mszę świętą, a później w czasie poczęstunku na refektarzu opowiadali nowicjuszom zabawne i ciekawe historie związane z ich pobytem w nowicjacie.
24 maja natomiast gościliśmy Chrystusowców, którzy dopiero rozpoczynali swoja kapłańską posługę. Neoprezbiterzy: ks. Wojciech Mula, ks. Przemysław Syguła, ks. Michał Ogrodnik, ks. Mieczysław Dusza oraz ks. Grzegorz Suski odprawili w kaplicy nowicjackiej jedną z pierwszych Mszy św. prymicyjnych. Eucharystii przewodniczył ks. Przemysław Syguła, a kazanie głosił ks. Grzegorz Suski. Kolejną miłą okazją do spotkania z neoprezbiterem było zaproszenie na Mszę prymicyjną przez ks. Wojciecha Mulę. Uroczystości odbywały się w rodzinnej miejscowości prymicjanta w Trzciance, a Mszę św. poprzedziło błogosławieństwo rodziców oraz procesja z domu rodzinnego do kościoła parafialnego. Kazanie głosił Wikariusz Generalny Towarzystwa ks. Bogusław Burgat, a po Mszy Ks. Mula udzielił tradycyjnego błogosławieństwa prymicyjnego. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i prośmy w modlitwach o błogosławieństwo na początek drogi kapłańskiej dla wszystkich neoprezbiterów Towarzystwa.
Autor: A. Ławniczak


Archiwa