Inauguracja roku akademickiego w Seminarium w Poznaniu

17 października 2016

Inauguracja roku akademickiego w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu to wydarzenie wysokiej rangi. Co roku gromadzi szereg znamienitych gości: przedstawicieli władz z Collegium Bobolanum w Warszawie, (do którego jesteśmy afiliowani) oraz zaprzyjaźnionych seminariów diecezjalnych i zakonnych z wielu miejsc w Polsce, liczne grono profesorskie, przedstawicieli władz regionu i instytucji kulturalnych oraz Chrystusowców: członków Rady Generalnej, władz Seminarium i nowicjatu, proboszczów i wikariuszy z wielu polskich parafii, braci zakonnych, alumnów, a także nowicjuszy.

Podczas wydarzenia odbywa się zaprzysiężenie nowych studentów seminarium, kleryków I roku. W tym roku gratulowaliśmy indeksów naszym współbraciom, z którymi spędziliśmy pierwsze tygodnie w domu nowicjackim. Stałym elementem inauguracji jest też pierwszy wykład naukowy. Wszystko rozpoczyna się jednak uroczystą Eucharystią w seminaryjnej kaplicy. Tak było też tym razem. Przy ołtarzu służyli nasi klerycy oraz Karmelici Bosi, którzy studiują w naszym seminarium. Uroczystość inauguracyjną prowadził i nowy rok akademicki uznał za rozpoczęty ks. Andrzej Łysy, rektor seminarium. Ks. Sylwester Marzec, prefekt seminarium, przedstawił raport o działalności dydaktycznej uczelni za rok ubiegły. Wykład inauguracyjny wygłosił nasz współbrat, ks. dr Marek Grygiel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mówił o współczesnej rzeczywistości postreligijnej, o świecie bez Boga, w którym przyjdzie kapłanom-absolwentom seminarium na nowo krzewić wartości ewangeliczne.

Tytuł wykładu był prowokacyjny: „Katolicyzm ewangeliczny czy sakramentalny punkt usługowy? Radosne bycie Uczniem w kontrkulturowej rzeczywistości”. O tym, że parafia nie jest punktem usługowym pisał Papież Benedykt XVI w odpowiedzi na szereg głosów domagających się reformy Kościoła, dostosowania go do potrzeb współczesnego świata. To rodzi pokusę tworzenia oferty konkurującej o człowieka na rynku wielu usług. Ks. dr Grygiel mówił w Poznaniu, że Kościół nie ma oferty, lecz niesie lekarstwo na rany, które zadaje współczesny świat. Lekarstwem tym jest przekaz ewangeliczny, docierający do każdego z nas tylko na zasadzie osobistej więzi z Chrystusem. Gdzie tę przyjaźń z Chrystusem znaleźć? – pytał ks. Grygiel podczas wykładu. W kościele, wspólnocie. My dopowiadamy: w nowicjacie!

Wiele ciepłych słów do studentów skierował ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny, cytując słowa o. Ignacego Posadzego TChr o wielkiej potrzebie polskich kapłanów na emigracji w sytuacji, gdy obcokrajowcy z Afryki poznają Boga, a Polacy za granicą tracą wiarę. Te słowa sprzed dziesiątek lat są dziś aktualne. Ks. Generał nawiązał też do 80. rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod fundament ówczesnego Seminarium Zagranicznego, w budynku którego znajduje się dziś nasz Dom Główny. Zrobił to nasz Założyciel, sł. Boży kard. August Hlond 17 października 1936 r. z myślą o misji, do której przygotowują się dziś alumni seminarium.


Archiwa