I profesja zakonna

29 września 2017

Kulminacyjny moment tej uroczystości nastąpił podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki. Po wygłoszonej homilii przez Księdza Generała, neoprofesi odczytali i podpisali akty profesji, które złożyli na ołtarzu. Następnie każdy z nich opuszczał kaplicę, aby po kilku minutach wrócić do niej już w sutannie. Poszczególni neoprofesi wchodzili w swych nowych habitach od wejścia aż do prezbiterium, gdzie celebrans nakładał na nich komżę, co symbolizuje przyobleczenie w nowego człowieka.
Neoprofesom życzymy Bożego błogosławieństwa w dalszym, odważnym podążaniu za Chrystusem!


Archiwa