Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego 2018

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą w klasztorze ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu, po której została wygłoszona konferencja pt. ,,Czy Polsce i światu były i nadal są potrzebne osoby konsekrowane?”. Po krótkiej przerwie oraz zwiedzaniu karmelitańskiego klasztoru uczestniczyliśmy w I Nieszporach Ofiarowania Pańskiego. Kolejnego dnia, po uroczystej jutrzni w domu głównym, braliśmy udział w Mszy św., której przewodniczył Metropolita Poznański ks. abp. Stanisław Gądecki. Archikatedra Poznańska, w której została odprawiona Msza, wypełniona została osobami zakonnymi.


Archiwa