Błogosławionych Świąt

25 grudnia 2014

Drodzy Przyjaciele!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wspólnota Nowicjacka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej życzy,
aby Nowonarodzone Dzieciątko Jezus było wzorem i źródłem
z którego czerpiemy siły w dążeniu do świętości. Niech Bogurodzica prowadzi po bezpiecznej i najprostszej drodze do zbawienia!

Niech nadchodzący Rok 2015 będzie okazją
do zdobywania zasług dla Królestwa Bożego.

Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Życzą Ksiądz Magister i wspólnota nowicjackiego domu.

Mórkowo, 2014


Archiwa