9 września 2012 – Wieczór urodzinowy w nowicjacie

10 września 2012

Przygotowali oni zwięzły – zawierający nietuzinkowe elementy (Mieczysław Dusza wystąpił jako stary emigrant, będący swego rodzaju narratorem wieczoru wspomnień) – program edukacyjny, opowiadający o Ojcach Towarzystwa Chrystusowego: o Założycielu Kardynale Auguście Hlondzie oraz Współzałożycielu Ojcu Ignacym Posadzym. Po występie obejrzeliśmy jeszcze film dokumentalny o ks. Posadzym.

Po tej dawce edukacyjnych treści, na pytania aspirantów i nowicjuszy odpowiadał jeszcze ks. Magister. Przytoczył m.in. niesamowite świadectwo cudu uzyskanego za wstawiennictwem Sługi Bożego Ks. Augusta Hlonda. Jest to historia chłopca ze środowisk niemieckiej Polonii, który leżał w szpitalu z ciężką chorobą. W tym czasie – za wstawiennictwem właśnie Kard. Hlonda – modliła się za chłopca jego wspólnota parafialna. Chłopiec któregoś dnia powiedział, że właśnie był u niego jakiś ksiądz, ale nikt z jego otoczenia nic na ten temat nie wiedział. Jakiś czas potem ujrzał obrazek przedstawiający Ks. Kard. Hlonda. Poinformował, że to właśnie ten ksiądz go odwiedził (a przecież Kard. Hlond zmarł w 1948!). Po tych cudownych, z Bożej Opatrzności, odwiedzinach, stan chłopca szybko się poprawił.

Niech to piękne i budujące świadectwo będzie puentą z tej relacji, nt. kolejnego rozdziału obchodów 80. rocznicy założenia Zgromadzenia.


Archiwa