9 stycznia 2011 r. – Koniec okresu Bożego Narodzenia

13 stycznia 2011

Ten dzień był zarazem ostatnim dniem pobytu naszych Rodziców i bliskich w nowicjacie. Centralnym punktem tego dnia była niedzielna Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Generał. W swojej homilii Ksiądz Generał podkreślał wielką rolę i znaczenie rodziny we właściwym dojrzewaniu każdego człowieka. Po obiedzie z kolei, w naszym pokoju kominkowym miało miejsce spotkanie Księdza Generała z nowicjuszami i ich bliskimi. Rodzice pytali m.in. Księdza Generała o sytuację w różnych krajach, gdzie pracują chrystusowcy.
Po spotkaniu i kawie nasi bliscy rozjechali się do swoich domów, a nowicjat znów spowiła cisza, ubogacona pamięcią o obecności najbliższych.


Archiwa