80. Batalion Bożej Podchorążówki rozpoczął kanoniczny nowicjat

27 września 2017

Przyjęcia do nowicjatu dokonał Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat. Nowicjusze przyszli do kaplicy już „umundurowani” w krótki strój zakonny. Rozpoczynając formację wyrazili chęć bycia członkami Towarzystwa Chrystusowego. Ustępujący 79. Batalion tego wieczoru usługiwał nam przy uroczystej kolacji oraz pasował nas na ,,Rycerzy Chrystusa co święci mają być”.


Archiwa