8 – 10 sierpnia 2011 r. – Wizyta ks. Krzysztofa z ministrantami

11 sierpnia 2011

Nasi goście włączyli się w nasz nowicjacki plan dnia, we wspólne modlitwy, wypełnianie dyżurów, a nawet zgotowali nowicjuszom pobudkę. Zanim zabrzmiał dzwon „August” o godz. 5:59 na korytarzach domu rozległ się dźwięk hejnału zagranego na trąbce.
Po dwóch dnia pobytu, wrócili do swojej parafii.Archiwa