7 września 2013 – Dzień modlitw o pokój

7 września 2013

Apel Ojca św. Franciszka z dn. 1 września:
„Kieruję usilną zachętę do całego Kościoła katolickiego, którą rozciągam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, na ludzi wszelkich religii, a także na braci i siostry niewierzących: pokój jest dobrem, które jest ponad jakimkolwiek podziałem, bo jest dobrem całej ludzkości. Powtarzam głośno: to nie kultura starcia, kultura konfliktu buduje współistnienie ludów i między nimi, ale kultura spotkania i dialogu. To jedyna droga ku pokojowi. Niech wołanie o pokój wzniesie się wysoko, aby dotrzeć do serc wszystkich, aby złożono broń i pozwolono się wieść pragnieniu pokoju. Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem wyznaczyć dla całego Kościoła na 7 września, wigilię wspomnienia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Zapraszam do udziału w tej inicjatywie w sposób, który uznają za stosowny, braci chrześcijan niekatolików, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli”.

Papież dodał, że specjalne pokutne czuwanie modlitewne odbędzie się tego dnia na Placu św. Piotra od godz. 19:00 do północy. Do podobnych inicjatyw zachęcił także Kościoły lokalne. W południowe spotkanie Franciszka z wiernymi kilkakrotnie wplatało się wezwanie modlitewne: „Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!”.  


Archiwa