7 października 2012 – Uroczystości 80-lecia Zgromadzenia w Potulicach

8 października 2012

Zanim zaczęły się uroczystości ks. Magister pokazał nam najważniejsze punkty w tej miejscowości, która w 1932r. stała się kolebką Towarzystwa Chrystusowego. Na początku zobaczyliśmy cmentarz, na którym spoczywają setki ofiar hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, który znajdował się właśnie w Potulicach. Oddaliśmy hołd zabitym, w większości dzieciom z Bydgoszczy ale i z innych rejonów Polski. Widzieliśmy również Potulicki pałac z parkiem, pierwszą siedzibę naszego Zgromadzenia. Przewodnikiem był dla nas Mikołaj Mindykowski, nowicjusz 75 Batalionu pochodzący właśnie z Potulic.

Całość programu zaczęła się prelekcjami zaproszonych gości, na tematy, których dotyczyły obchody:

– 150 rocznica wybudowania kościoła w Potulicach – wygłoszona przez Konserwatora Zabytków z Bydgoszczy, panią mgr Iwonę Brzozowską. Dowiedzieliśmy się m.in. dokładną historię powstania kościoła, który pierwotnie był kaplicą grobową Potulickich. Pani konserwator fachowo podeszła do prelekcji. Slajdy ze zdjęciami historycznymi, przed i po pracach konserwatorskich, wyposażenia kościoła itd. Pomagały nam w zrozumieniu tematu. Wiemy, że kaplicę zaprojektował jeden z najwybitniejszych architektów XIXw. – Henryk Marconi (zaprojektował też kaplicę w Wilanowie). Wykonywane prace mają na celu powrót do pierwotnego wyglądu kościoła, który przez 150 lat obecności w Potulicach miewał również ‘gorsze’ lata, m.in. podczas IIWŚ służył Niemcom jako magazyn. Teraz już znów urzeka swoim pięknem.

– 80 rocznica powstania Zgromadzenia Zakonnego w Potulicach: Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej – prelekcja wygłoszona przez ks. prof. UAM dr hab. Bernarda Kołodzieja. Geneza powstania duszpasterstwa emigracyjnego w Potulicach i wiele faktów (m.in. geneza emigracji Polskiej, przed WIŚ 5mln. Polaków mieszkało na emigracji), jeszcze sprzed 1932r., czyli momentu zatwierdzenia istnienia Towarzystwa Chrystusowego, to główne zagadnienia tego wykładu.

– 80 rocznica śmierci Anieli hr. Potulickiej – ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel TChr. Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) to pierwsza nasza dobrodziejka. W 1932r. przekazała na własność Zgromadzenia swój pałac i park w Potulicach, w sumie 25ha posiadłość. Prof. Necel uświadomił nam ogrom dobra, którym hrabina obdzielała mnóstwo ludzi. Rozbudzała wśród mieszkańców Potulic i okolic patriotyzm, wiarę, pomagała wielu, zasłynęła swoją działalnością filantropijną.

Całość dopełnił Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, mgr. Inż. Sławomir Napierała, który w swojej prelekcji zatytułowanej „Potulice dziś i jutro” opisał demografię, infrastrukturę, przemysł, rolnictwo a także problemy terenów, którym przewodzi. Dowiedzieliśmy się też, że Potulice zawiązały ścisłą współpracę z niemieckim miastem Esterwelda, a w listopadzie 1999r. miało miejsce potulickie, polsko-niemieckie pojednanie.

Kolejnym programem planu dnia była msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Tyrawy, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej. W ślicznym wnętrzu potulickiego kościoła miała miejsce liturgia upamiętniająca wydarzenia ściśle związane z naszym Zgromadzeniem Zakonnym. Interesującą, pełną pokoju i przesiąkniętą dobrem homilię wygłosił ks. Edward Szamanek TChr, były Generał zgromadzenia, posługujący podczas swojej wieloletniej posługi duszpasterskiej Polakom na każdym kontynencie. Na zakończenie mszy na ręce księdza Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego przedstawiciele lokalnych władz, sejmiku województwa i szkół zostały złożone podziękowania za wkład Chrystusowców w lokalne życie przez ostatnie 80 lat.


Archiwa