7 kwietnia 2013 – Śluby wieczyste i wizyta w Kiekrzu

11 kwietnia 2013

Najpierw wyruszyliśmy rano do naszego poznańskiego Domu Głównego, aby tam wziąć udział w uroczystej Eucharystii, podczas której trzech chrystusowców-kleryków złożyło dozgonną profesję zakonną (czyli zakonne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa). Mszy świętej przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki, który wygłosił także homilię – związaną nie tylko ze ślubami, ale także ze znaczeniem kultu Bożego Miłosierdzia w naszym Towarzystwie.

Po wspólnej liturgii oraz obiedzie spędziliśmy jeszcze kilka godzin na Panny Marii 4, wykorzystując je na budowaniu braterskiej wspólnoty z seminarzystami, do których grona za niespełna pół roku, jak mamy nadzieję, większość z nas dołączy. O 15.00 spotkaliśmy się jeszcze w głównej kaplicy Domu na nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.

Niedługo później ruszyliśmy w dalszą drogę, tym razem do Kiekrza – miejscowości bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Od dekad żyją tam i posługują Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, do których należała także św. s. Faustyna, wielka Apostołka Bożego Miłosierdzia. Przez ponad 10 lat, od początku lat 70. do 1984 r., mieścił się tam także nowicjat naszego zgromadzenia.
Wizyta ta miała więc dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze, mogliśmy odwiedzić miejsce związane pośrednio z Bożym Miłosierdziem – w klasztorze w Kiekrzu przez trzy miesiące mieszkała św. s. Faustyna, która nad pobliskim jeziorem miała jedno ze swoich objawień (por. Dzienniczek 158). Dziś prowadzi tam od klasztoru ścieżka, na której mija się pomnik świętej Siostry, a nad brzegiem stoi krzyż i prowizoryczna kapliczka z obrazem Jezusa Miłosiernego oraz wizerunkiem s. Faustyny – nie omieszkaliśmy odwiedzić tego miejsca.

Po drugie, klasztor w Kiekrzu jest jednym ze świadków historii Towarzystwa Chrystusowego. Przez ponad dekadę na tym terenie – po sąsiedzku z siostrami – formowali się nowicjusze chrystusowców. Szczęśliwie się złożyło, że wczoraj byli z nami w gościnie księża Krzysztof Ośka oraz Mieczysław Piotrowski, którzy swój nowicjat odbywali właśnie w Kiekrzu i dzięki temu mogli się podzielić swoimi wspomnieniami. Obecny był także – a może przede wszystkim – ks. Ryszard Gołąbek, także chrystusowiec, który nie tylko miał w Kiekrzu nowicjat, ale też stale na miejscu rezyduje i jest kapelanem Sióstr. Od lat bowiem kapłani posługujący mieszkającym tam zakonnicom wywodzą się właśnie z naszego Zgromadzenia.


Archiwa