6 stycznia 2014 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

7 stycznia 2014

Wszystko rozpoczęło się od wieczornych Nieszporów podczas których ks. Socjusz pobłogosławił kadzidło i kredę, którą następnie pisaliśmy litery C+M+B 2014 nad wejściem do naszych pokoi. Tuż po Nieszporach ze śpiewem kolęd na ustach wyruszyliśmy kolędować. W każdym pokoju następowało błogosławieństwo, modlitwa, pokropienie pobłogosławioną wodą oraz okadzenie pokoju. Po odwiedzeniu wszystkich pokoi, wspólnie udaliśmy się do refektarza i kuchni, które również zostały pobłogosławione. Po ostatnim błogosławieństwie zasiedliśmy do wspólnej nowicjackiej kolacji.


Archiwa