6 sierpnia 2010 – Święto Przemienienia Pańskiego, zmiany w nowicjacie.

6 sierpnia 2010

Ksiądz Jerzy został mianowany wikarym w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach. Życzymy wszelkich łask potrzebnych w pracy duszpasterskiej. Jednocześnie powitaliśmy księdza Bogusława Kozła, który z dniem 1 sierpnia objął stanowisko Magistra nowicjatu. Ksiądz Bogusław posługiwał wcześniej jako ojciec duchowny w seminarium naszego Towarzystwa. Serdecznie witamy nowego magistra i życzymy owocnej pracy.


Archiwa