4 września 2012 – Września – Potulice – Szadłowice – Licheń

6 września 2012

Udaliśmy się do Wrześni, by przymierzyć i odebrać sutanny, które już niedługo będą nam potrzebne. Sutanny przymierzyli wszyscy, jednak odebrała tylko część, jako że sutanny dwóch nowicjuszy wymagają jeszcze poprawek. Po prostu przytyli od ostatniej przymiarki…

Z Wrześni udaliśmy się do Potulic, a więc kolebki naszego Zgromadzenia. Gościnności tamtejszego proboszcza ks. Ryszarda zawdzięczamy nie tylko przedni obiad, ale i to, że byliśmy profesjonalnie po Potulicach oprowadzeni oraz że mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień nobliwej parafianki (p. Leokadii Trudnowskiej) pamiętającej postacie kluczowe dla powstania naszego Zgromadzenia: kardynała Augusta Hlonda, ojca Ignacego Posadzego oraz hrabinę Anielę Potulicką. W Potulicach uczestniczyliśmy we Mszy świętej, którą sprawował ks. Socjusz.

W drodze powrotnej z Potulic do Mórkowa odwiedziliśmy jeszcze dwa miejsca: Szadłowice oraz Licheń. Pierwsza z tych miejscowości jest istotna o tyle, że w niej urodził się i przyjął chrzest ojciec Ignacy Posadzy, nasz Współzałożyciel. Tam też na parafialnym cmentarzu spoczywają jego rodzice. Drugiej przedstawiać nie trzeba, gdyż potężna licheńska świątynia jest powszechnie znana.

Zapraszamy do Fotogalerii z tejże voyage.


Archiwa