3 sierpnia 2012 – Odpust Porcjunkuli u franciszkanów w Osiecznej

4 sierpnia 2012

Porcjunkula z łacińskiego cząsteczka, to nazwa skromnego kościółka benedyktyńskiego z IX wieku znajdującego się w Asyżu, który podźwignięty został z ruiny przez św. Franciszka, stając się dla niego mieszkaniem, zaś dla powstającego zakonu franciszkańskiego pierwszym domem macierzystym. Święty z Asyżu podczas jednego z widzeń otrzymał od Jezusa obietnicę odpustu zupełnego dla odwiedzających kapliczkę po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej. Ta obietnica znajdowała swoje potwierdzenie w decyzjach kolejnych papieży i rozszerzona została również na kościoły parafialne.

We wspólnotach franciszkańskich odpust Porcjunkuli przeżywany jest szczególnie uroczyście. Na miarę tego przeżywania był również sposób podejmowania nas przez franciszkanów z Osiecznej podczas odpustowej kolacji i kawy, za co serdecznie dziękujemy.


Archiwa