29 września 2013 – I profesja zakonna

29 września 2013

Niedziela 29 września upłynęła pod znakiem jednej z największych – jeżeli nie największej – uroczystości w ciągu nowicjackiego roku. Tego dnia 11 braci z 75. Batalionu Bożej Podchorążówki (Michał Armatys, Karol Baj, Dawid Bożek, Marcin Bronisz, Tomasz Dyla, Roman Melnyk, Adam Ołtusek, Karol Skrzypkowski, Maksymilian Ślusarczyk, Martin Weinstok i Krystian Zarosa) oraz Sławomir Strycharski – złożyło swoją profesję zakonną.
Kulminacyjny moment niedzielnej uroczystości nastąpił podczas Mszy Świętej, której przewodniczył i śluby odebrał Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki. Najpierw neoprofesi po kolei wygłosili przed celebransem (a przede wszystkim przed Bogiem) formułę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a następnie złożyli podpisy pod pisemną wersją zobowiązań. Po tym akcie każdy z nich opuszczał kaplicę, aby po kilku minutach wrócić do niej już w sutannie, celem dopełnienia drugiej części obrzędu. Poszczególni neoprofesi godnie zmierzali w swych nowych habitach od wejścia aż do prezbiterium, gdzie celebrans nakładał na nich komżę, co symbolizuje przyobleczenie w nowego człowieka.
Na ten wyjątkowy dzień przybyło do nowicjatu 30 kapłanów, kilka osób konsekrowanych i wielu zaproszonych gości.
Neoprofesom składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask i światła Ducha Świętego na drodze życia zakonnego. Bądźcie świętymi…!!!

Zapraszamy do fotogalerii


Archiwa