29 września 2012 – I śluby zakonne

29 września 2012

Sobota 29 września upłynęła pod znakiem jednej z największych – jeżeli nie największej – uroczystości w ciągu nowicjackiego roku. Tego dnia sześciu członków 74. Batalionu Bożej Podchorążówki – Mieczysław Dusza, Maciej Koczaj, Marcin Mielewczyk, Michał Ogrodnik, Grzegorz Suski oraz Przemysław Syguła – złożyło pierwszą profesję zakonną (czyli pierwsze, roczne śluby). Do tej chwili cały nowicjat, w szczególności wymieniona szóstka, przygotowywał się przez kilka ostatnich tygodni.

Kulminacyjny moment sobotniej uroczystości nastąpił podczas Mszy Świętej, odprawionej – pod nieobecność Przełożonego Generalnego – przez jego zastępcę, ks. Krzysztofa Grzelaka. Najpierw neoprofesi po kolei wygłosili przed celebransem (a przede wszystkim, przed Bogiem) formułę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a następnie złożyli podpisy pod pisemną wersją zobowiązań. Po tym akcie każdy z nich opuszczał kaplicę, aby po kilku minutach wrócić do niej już w sutannie, celem dopełnienia drugiej części obrzędu. Poszczególni neoprofesi godnie zmierzali w swych nowych habitach od wejścia aż do prezbiterium, gdzie celebrans nakładał na nich komżę, co symbolizuje przyobleczenie w nowego człowieka.

Na ten wyjątkowy dzień przybyło do nowicjatu około stu gości: osoby duchowne, członkowie rodzin neoprofesów oraz nasi dobrodzieje. Pierwsza profesja zakonna zdarza się tylko raz w życiu i z pewnością jest to moment bardzo wzruszający i podniosły – dla samych głównych zainteresowanych, dla ich najbliższych oraz dla pozostałych zgromadzonych. Nowo przyjęci nowicjusze mogli posmakować atmosfery chwil, które za rok staną się także ich udziałem. Do wieczora trwało jeszcze świętowanie neoprofesów z ich rodzinami.

Neoprofesom składamy serdeczne życzenia wielu Bożych Łask na drodze życia zakonnego i światła Ducha Świętego na czas rozpoczynających sie studiów filozoficzno-teologicznych.

zdjęcia w fotogalerii


Archiwa