29 czerwca 2010 – Msza św. w Lędzinach koło Tychów

29 czerwca 2010

W parafialnym kościele pw. św. Anny o godz. 18 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej z intencją o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Pawła. Eucharystii przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił ks. dr Bogusław Kozioł – chrystusowiec wyznaczony przez przełożonych do przygotowania materiałów do procesu beatyfikacyjnego. We Mszy Świętej ze strony Towarzystwa Chrystusowego był obecny także ks. prof. Bernard Kołodziej Tchr. Nie zabrakło oczywiście miejscowych parafian, wśród których żywa jest pamięć o ks. Kontnym i przekonanie o jego męczeńskiej śmierci. Przed Mszą spotkaliśmy się na modlitwie przy grobie współbrata.


Archiwa