28 marca 2013 – Wielki Czwartek

29 marca 2013

Na wielkoczwartkowy wieczór przybył do nowicjatu – ku naszej radości – Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki. Najpierw zasiadł z nami do uroczystej kolacji (upamiętniającej paschę, jaką z uczniami spożył Pan Jezus), a później – przewodniczył Eucharystii, podczas której wygłosił homilię. Zgodnie z zaleceniami liturgicznymi, jak sam Generał o tym przypominał, była poświęcona tajemnicom: Eucharystii i kapłaństwa, jak również chrześcijańskiej miłości bliźniego, której przykład dał sam Chrystus, umywając nogi wszystkim Apostołom (także temu, który miał go zdradzić).


Archiwa