28 lutego 2018 – Sede vacante i rozpoczęcie rekolekcji

27 lutego 2013

Rozpoczęcie sede vacante zbiegnie się w nowicjacie z rozpoczęciem w tym roku rekolekcji wielkopostnych. Rozpoczniemy je bowiem również o godz. 20.00. Będzie więc to czas, jeżeli tak można powiedzieć, podwójnie wyjątkowy.

Rekolekcje, które potrwają do najbliższej niedzieli, przeprowadzi ks. dr Marek Grygiel SChr, adiunkt Katedry Historii Kościoła na KUL-u.

Wszystkich Czcigodnych Czytelników naszego kalendarium prosimy o jednoczenie się z nami w modlitwie dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI i polecamy także modlitwie Księdza Rekolekcjonistę i czas naszych świętych ćwiczeń duchownych.

Orate pro nobis!!!


Archiwa