28 lutego 2011 r. – Krewniacy

28 lutego 2011

Inny, by się chwalił, a my tylko powiemy, że stało się już tradycją, iż poszczególne roczniki czynnie angażują się w akcję oddawania krwi. Nie inaczej było teraz. Niestety nie wszyscy mogli być krwiodawcami. Pierwszemu, któremu podziękowano, był ks. Socjusz; no cóż, takie życie, ale liczy się zamiar. Wśród tych, którzy pozytywnie przeszli weryfikację i mogli oddać krew było czterech nowicjuszy. Do tego pięknego „daru serca” zaangażowali się także nasi współbracia z Brazylii, ale…


Archiwa