27 września 2012 roku – Rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu

27 września 2012

Uroczystości Przewodniczył Wikariusz Generalny Zgromadzenia ks. Krzysztof Grzelak. Po wypowiedzeniu przez celebransa uroczystej formuły przyjęcia do nowicjatu, 18 nowicjuszy kleryków oraz dwóch nowicjuszy braci otrzymało do rąk egzemplarze Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Dokumenty te są wewnętrznym prawem zakonu i jako takie obowiązują wszystkich jego członków. Świeżo upieczeni nowicjusze, co prawda członkami Towarzystwa jeszcze nie są, ale jeśli chcą za rok świadomie i dojrzale do niego wstąpić, muszą znać jego ducha, zadania i panujące w nim reguły.

 Uroczystość była też dla dotychczasowych aspirantów pierwszą okazją do założenia koloratek, z której oczywiście wszyscy skwapliwie skorzystali – to dla nas niemała duma i wyróżnienie, że możemy nosić już „księżowski” strój.

 Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. Robert Biel z Częstochowy (nasz rekolekcjonista), ks. Tomasz Porzycki z Puszczykowa, ks. Krzysztof Ośka z Poznania oraz ks. Rober Nalepka, który swą grą na organach uświetnił całą uroczystość

Niniejszym z radością ogłaszamy, że inauguracja 75. Batalionu Bożej Podchorążówki stała się faktem!

 

 

kilka zdjęć tutaj


Archiwa