27 września 2011 – Zakończenie rekolekcji i przyjęcie do nowicjatu

30 września 2011

W swojej homilii Ksiądz Rektor nakreślił w sposób bardzo plastyczny i praktyczny program nowicjatu. Wskazał przyszłym nowicjuszom punkty, które są bardzo istotne do owocnego przeżycia nowicjatu.

Na Mszę św. wszyscy kandydaci do nowicjatu przyszli już ubrani w tzw. krótki strój duchowny, czyli w koszulę z koloratką i w garnitur. Obrzęd przyjęcia do nowicjatu odbył się po homilii, a polegał na przedstawieniu prośby o przyjęcie przez kandydatów, odmówieniu modlitwy przez celebransa i wręczeniu każdemu z nowo przyjętych nowicjuszy egzemplarza Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa.

74 nowicjat Towarzystwa Chrystusowego, dnia 27 września A.D. 2011, rozpoczęli następujący nowicjusze:
– Mieczysław Dusza z Drzonowa
– Przemysław Klarecki z Bolesławca
– Maciej Koczaj z Dębicy
– Marcin Mielewczyk z Władysławowa
– Damian Nowak ze Stargardu Szczecińskiego
– Michał Ogrodnik z Pyrzyc
– Grzegorz Suski z Sielunia
– Przemysław Syguła z Wrocławia.

Na zakończenie Eucharystii, na ręce Rekolekcjonisty ks. Tomasza Porzyckiego SChr i Rektora ks. Bogusława Burgata SChr zostały złożone gorące podziękowania. Najpierw uczynił to Ksiądz Magister, a później przedstawiciele obydwu nowicjatów.

Po Mszy św. radość całego domu nowicjackiego została przeniesiona do refektarza, a później do sali kominkowej. Bowiem o godz. 20, właśnie we wspomnianej sali, najpierw odbyła się gala rozdania „Nowicjuszów roku”, a następnie ceremonia „obcięcia krawatów”. Pierwszą część przygotowali młodsi nowicjusze, a nominowanymi byli nowicjusze z 73 Batalionu, a drugą część wspólnej rekreacji przygotowali starsi, a młodsi musieli wykazać się różnymi sprawnościami. Radosny wieczór jednak nie mógł trwać zbyt długo, gdyż następny dzień zapowiadał się bardzo pracowicie. Bo przecież to ostatnie przygotowanie do ślubów…

 

Kilka zdjęć tutaj


Archiwa