26 sierpnia 2012 – I śluby zakonne u braci Franciszkanów

28 sierpnia 2012

W trakcie uroczystej mszy świętej pięciu nowicjuszy franciszkańskich stało się neoprofesami, składając śluby zakonne na ręce Najprzewielebniejszego Ojca Prowincjała, Filemona Janki. Uczestnictwo w tej uroczystości było dla nowicjuszy przedsmakiem uroczystości składania pierwszej profesji w Towarzystwie Chrystusowym, które będzie miała miejsce 29 września.


Archiwa