25 sierpnia 2012 – odwiedziny Księdza Generała i przyjęcie do aspirandatu

28 sierpnia 2012

W czasie nieszporów z kolei kandydaci przestali być kandydatami, a stali się aspirantami. Do aspirandatu, etapu formacji przygotowującego do nowicjatu, przyjął kandydatów ks. Magister. Na znak wkroczenia na drogę formacji zakonnej aspiranci otrzymali modlitewniki Towarzystwa oraz stroje przewidziane dla aspirantów – pektorały. Dla lwiej części aspirantów (przygotowujących się do kapłaństwa) aspirandat trwał będzie miesiąc, dla aspiranta przygotowującego się do posługi brata w naszym zgromadzeniu trwał będzie ponad rok.

 Prosimy o wsparcie modlitewne dla naszych najmłodszych współbraci u początku ich drogi zakonnej.

 

Zdjęcia w fotogalerii…


Archiwa