25 maja 2014 – Jubileusz kapłaństwa ks. Andrzeja Szczepaniaka, modlitwa za rodziny emigracyjne, przyjazd Nowicjatu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

25 maja 2014

Ta niedziela była wręcz przepełniona rocznicami i uroczystymi spotkaniami. Dziś świętował swój jubileusz 25-lecia przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich ks. Andrzej Szczepaniak, nasz nowicjacki spowiednik oraz 15-lecie nasz Ks. Magister. Również dzisiaj odbyło się comiesięczne spotkanie wszystkich, którym bliski jest los naszych rodaków na emigracji. Ponadto odwiedził nas dzisiaj i włączył się we wszystkie uroczystości Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej ze swoją Siostrą Mistrzynią na czele. Zgromadzenie to, podejmuje w Kościele służbę Polakom mieszkającym poza granicami naszego kraju jak i w Ojczyźnie. Pierwszym i najważniejszym punktem uroczystego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył dzisiejszy Jubilat. Kazanie wygłosił zaproszony ks. Tomasz Porzycki, superior naszego domu zakonnego w Częstochowie. Potem tradycyjnie spotkaliśmy się przy kawie i smacznym cieście w auli. Po nim obiad z siostrami oraz oprowadzanie po naszym domu, parku i ogrodzie. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Litanii Loretańskiej pod figurą Matki Bożej przed naszym domem.


Archiwa