24 maja 2012 – prymicje w nowicjacie

25 maja 2012

Był to dla nich wzruszający powrót do miejsca, w którym rozpoczynali życie zakonne. I dla nas poruszającym doświadczeniem było uczestnictwo we mszy sprawowanej przez neoprezbiterów. Szczególnym zaś przeżyciem, dla niektórych pierwszym takim w życiu, było prymicyjne błogosławieństwo z nałożeniem rąk na głowy wiernych. Po mszy miała miejsce uroczysta kolacja, którą poprzedziły życzenia. Życzyliśmy neoprezbiterom, nieustannego zachwytu tajemnicą kapłaństwa, życia w prawdzie przed Bogiem i ludźmi oraz zdrowia i łask potrzebnych do ofiarnej służby kapłańskiej.


Archiwa