24 listopada 2013 – Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat !

25 listopada 2013

Wyjazd z mórkowskiego domu nastąpił krótko po śniadaniu, żeby przed godziną 10 być w Poznaniu. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10.30 w kaplicy Domu Głównego. Przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Z tym czasopismem łączy nas, chrystusowców, wspólny Założyciel – sługa Boży kard. August Hlond, którego 65. rocznicę śmierci przeżywaliśmy w tym roku. Również tygodnik w tym roku obchodzi 90-lecie istnienia.

Mszę Świętą koncelebrowali m.in. Przełożony Generalny – ks. Ryszard Głowacki, Wikariusz Generalny – ks. Bogusław Burgat, Ekonom Generalny – ks. Zbigniew Kutnik oraz licznie przybyli z całego kraju i spoza jego granic chrystusowcy oraz zaproszeni księża.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do refektarza na świąteczny obiad. W poznańskim Domu zostaliśmy do wieczora, by wziąć udział w uroczystych Nieszporach. W międzyczasie udaliśmy się jeszcze na miłostowski cmentarz, by nawiedzić groby naszych współbraci i odmówić tam różaniec.

Kolejny wspólny wyjazd był doskonałą okazją do zacieśnienia się braterskiej więzi naszej wspólnoty, porozmawiania ze współbraćmi będącymi w seminarium, a przede wszystkim głębszego i wyjątkowego przeżycia naszego święta – Chrystusa Króla, który prowadzi naszą Bożą Podchorążówkę 76 Nowicjatu.


Archiwa