24 kwietnia 2011 r – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

24 kwietnia 2011

Po Wielkiej Sobocie, gdzie trwaliśmy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, nowicjusze czynili ostatnie przygotowania do rozpoczęcia udziału w Wielkiej Nocy.

O godz. 20. udaliśmy się do Lipna, aby w tamtejszej kaplicy wziąć udział w liturgii paschalnej. Mszy św. przewodniczył ks. St. Brzostek, liturgię chrzcielną sprawował ks. Magister, natomiast homilię wygłosił ks. Socjusz. Po zakończonej Eucharystii odbyła się procesja rezurekcyjna, która była naszym uroczystym obwieszczeniem zmartwychwstania Chrystusa. Po liturgii udaliśmy się do nowicjatu, gdzie już przy wesołym Alleluja radowaliśmy się ze Zwycięzcy śmierci.

Rano, prócz dźwięku naszego dzwonu, w całym domu rozbrzmiały echa melodii Georga F. Haendela „Hallelujah”, budzące każdego z nas na przeżywanie Niedzieli niedziel. Podczas śniadania ks. Magister pobłogosławił pokarmy wielkanocne, aby następnie, przy wspólnym stole, móc się radować z faktu Paschy naszego Pana. Podczas wielkanocnego śniadania gościliśmy naszego ks. proboszcza Romualda Turbańskiego.

O godz. 12. uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Brzostek, po której nowicjusze wraz z przełożonymi wybrali się do lasu na popołudniową przechadzkę.

Zapraszamy do fotogalerii


Archiwa