23 sierpnia 2014 – Msza polonijna

28 sierpnia 2014

Spotkanie to odbywa się zwyczajowo w każdą 4. niedzielę miesiąca, jednak z okazji odpustu w Górce Duchownej oraz związanej z nim pielgrzymki, zostało przesunięte na sobotnie popołudnie. Dla naszych nowych Współbraci była to pierwsza okazja do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Niestety, zapewne z racji sezonu wakacyjno-urlopowego oraz zmiany terminu spotkania, frekwencja była wyjątkowo niska.


Archiwa