23 sierpnia 2012 – 80-ta rocznica „początków Zgromadzenia”

25 sierpnia 2012

 Czwartek okazał się również historycznym dniem w życiu kandydatów do naszego nowicjatu, jako że tego właśnie dnia po raz pierwszy przeżyli oni dzień skupienia.
Na wieczorną rekreację nowicjusze przygotowali dla kandydatów i przełożonych przedstawienie. Miało ono zarówno część historyczną, nawiązującą do źródłowego dla naszego zgromadzenia wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat, jak i część współczesną. Ta druga miała charakter wprowadzający w specyfikę wybranych nowicjackich zajęć. W scenkach i piosenkach nowicjusze opiewali m.in. uroki dyżurów, prac rolnych oraz przechadzek wiejsko-leśnych. Przedstawienie zostało przyjęte entuzjastycznie. Po nim miała miejsce cześć integracyjna rekreacji. Każdy opowiedział kilka słów o sobie i o swoich dotychczasowych ścieżkach życia. Wszystko działo się w życzliwej i wesołej atmosferze.


Archiwa