22 sierpnia 2013 – Odpust w kaplicy nowicjackiej

23 sierpnia 2013

Przy okazji odpustu naszej kaplicy warto przez chcwilę zatrzymać się nad wystrojem tejże kaplicy.

Tryptyk
W centralnym miejscu kaplicy, na wschodniej ścianie, za ołtarzem a nad tabernakulum, ustawiony jest tryptyk z gotyckimi figurkami. Nie jest znany wiek tychże figurek. Wiadomo tylko, że figurki te zostały ofiarowane kaplicy nowicjackiej przez śp. ks. K. Świetlińskiego SChr. Centralne miejsce tryptyku zajmuje figura Matki Bożej Królowej, trzymająca na ręku Dzieciątko Jezus. W poszczególnych zaś polach ustawione są figury Apostołów i świętych dziewic i męczennic. Ciekawostką jest fakt, że wszystkie niewiasty (wraz z Maryją) mają na głowie koronę, a natomiast mężczyźni (również Pan Jezus) tych koron nie posiadają. Jednakże tak w sztuce oznaczano czyjeś dziewictwo.
Dzięki atrybutom, które posiadają święci można wnioskować kogo przedstawiają poszczególne figurki.
I tak: patrząc na tryptyk po lewej stronie Matki Bożej, górny rząd, od lewej stoją: św. Bartłomiej, św. Jakub Młodszy, św. Piotr, św. Małgorzata, niezidentyfikowana święta dziewica i męczennica.
Dolny rząd: św. Filip, św. Tomasz, św. Juda Tadeusz, św. Cecylia, św. Katarzyna Aleksandryjska.
Prawa strona tryptyku, górny rząd, od lewej: św. Apolonia lub św. Anastazja, św. Dorota, św. Paweł, św. Jakub Starszy, św. Andrzej.
Rząd dolny: św. Barbara, św. Agata, św. Jan, św. Szymon, św. Mateusz.

Antepedium
W ołtarzu, w części tworzącej fronton, znajduje się tzw. antepedium. Przedstawia ono baranka złożonego jako ofiarę na krzyżu. Na krzyżu można dostrzec cierniową koronę, a tło stanowi teren górzysty, otoczony bogatym zdobieniem. Jest to przedstawienie Chrystusa, który na ołtarzu Krzyża złożył Ofiarę ze swojego życia.

Obraz królującego Serca Jezusa
Na zachodniej ścianie kaplicy powieszony jest obraz Najświętszego Serca Jezusa. Obraz został namalowany przez R. Witkowską w 1984. Ukazanie Serca Jezusa odbiega od standartowych, znanych obrazów kultu. Obraz bowiem zawiera połączone dwie tajemnice, odnoszące się do Chrystusa – jest to Chrystus Król, który panuje nad całym Uniwersum, a zarazem Serce Jezusa, z którego wypływają promienie oświetlające kulę ziemską.
Obok obrazu zawieszona jest szafka z relikwiarzami. Znajudują się tam relikwie: św. Małgorzaty Marii Alacoque (apostołki kultu Najśw. Serca), św. Jana Bosko i bł. Karoliny Kózkównej.

Stacje Drogi Krzyżowej
Na ścianach po dwóch stronach kaplicy powieszone są z kolei stacje Drogi Krzyżowej. Jest to 7 prostych skrzynek z czerwonym tłem i dwoma wyobrażeniami Drogi Krzyżowej wykonane w mosiądzu. Poszczególne pary stacji Drogi Krzyżowej są ozdobione ornamentyką i krzyżami jerozolimskimi.

Tablica pamiątkowa
Na tylnej ścianie kaplicy zamieszczono tablicę pamiątkową upamiętniającą fundatorkę kaplicy – śp. Zofię Bescek. Tekst wypisany na tablicy brzmi: „Na większą chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynego z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski dla dobra Polonii Zagranicznej oraz na upamiętnienie moich zmarłych rodziców: Wiktorii i Władysława kaplicę tę ufundowała Zofia Bescek z Turners Falls Mass. USA. 30.06.1986”.

Obrazy sług Bożych
Również w tylnej części kaplicy, z tym, że na filarach powyżej konfesjonałów, na wysokości chóru znajduje się portret Założyciela Towarzystwa Chrystusowego – ks. kard. A. Hlonda i portret Wsłózałożyciela – o. I. Posadzego. Obydwaj Ojcowie Zgromadzenia doczekali się rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, stąd przy ich nazwiskach figuruje tytuł „sługa Boży” (przy okazji zapraszamy do odwiedzenia strony o kard. Auguście i o. Ignacym). Obrazy wykonane są w sepii, współczesną techniką wydruku na płótnie.


Archiwa