22 maja 2014 – Odwiedziny Przelożonego Generalnego wraz z Zarządem i Księżmi Prowincjałami

22 maja 2014

W czwartek w naszym domu miało miejsce kolejne istotne wydarzenie. Przyjechali do nas Ks. Przełożony Generalny Towarzystwa wraz z Zarządem oraz wszyscy Księża Prowincjałowie tj. wszyscy najwyżsi przełożeni Towarzystwa Chrystusowego. Bardzo interesującą częścią spotykania było prezentowanie aktualnej sytuacji poszczególnych Prowincji, co miało na celu z jednej strony przybliżyć nam funkcjonowanie Towarzystwa, a z drugiej rozpalić w nas ducha troski o Polaków rozsianych po całym świecie. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem była Msza św., w której wzięli udział wszyscy domownicy i Księża Goście. Homilię wygłosił ks. Prowincjał, który sprawuje pieczę nad Brazylią. Później wspólnie zjedliśmy obiad, po którym odbył się mały spacer po nowicjackim parku i ogrodzie.


Archiwa