22 lutego 2011 r. – 69. rocznica święceń kapłańskich ks. Witolda Stańczaka TChr

22 lutego 2011

  Z tej okazji została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem czcigodnego jubilata, którą koncelebrowało wielu kapłanów. Homilię wygłosił ks. dr Edward Szymanek, wykładający na co dzień Pismo św. w naszym seminarium.  Po Mszy św. udaliśmy się do refektarza, gdzie dalej, przy wspólnym stole, radowaliśmy się z tak pięknego jubileuszu. Naszą uroczystość uświetnił także Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki, który w refektarzu złożył ks. Witoldowi najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy naszemu drogiemu jubilatowi Ad multos  Annos, pragnąc tym samym podziękować za wspaniałe świadectwo życia zakonnego i kapłańskiego, prosząc jednocześnie Boga o dalsze łaski na kolejne lata kapłańskiego posługiwania.

Zapraszam do fotogalerii.


Archiwa