22 lipca 2010 – Księża probanci w nowicjacie

22 lipca 2010

Dla wszystkich 19 księży była to w pewien sposób sentymentalna wizyta ponieważ wszyscy w tym domu zaczynali swoje życie zakonne przed 17, 18 czy 20 laty. Było więc zwiedzanie pięknego terenu nowicjackiego i samego domu, przeglądanie starych kronik i mnóstwo wspomnień z tego jedynego w swoim rodzaju roku nowicjatu zakonnego. Sercem spotkania była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka, w której wzięli udział także tegoroczni nowicjusze oraz ich przełożeni i formatorzy. Zgromadzonych przywitał magister nowicjatu ks. Jerzy Senderek, a homilię wygłosił jeden z probantów, ks. Tomasz Tobys pracujący we Francji. Po kolacji była okazja do wzajemnego poznania się księży i nowicjuszy i rozmów. Wieczorem probanci wrócili do Domu Głównego. Źródło: www.tchr.org


Archiwa