21 lutego 2014 – Modlitwa za Ukrainę

20 lutego 2014

W ten sposób chcieliśmy prosić naszego Pana, Króla i Dawcę Pokoju o łaskę pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Była to też okazja do wyrażenia naszej solidarności ze współbraćmi, pochodzącymi z Ukrainy, jak również z naszymi księżmi, którzy pracują za wschodnią granicą Polski.


Archiwa