21 listopada 2010 r. – Centralne obchody uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Domu Głównym w Poznaniu

13 stycznia 2011

Eucharystii sprawowanej o godz. 12. w kaplicy Domu Głównego przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki. Mszę koncelebrowało 39. kapłanów. Nie zabrakło także licznie zgromadzonych gości: sióstr zakonnych, przyjaciół zgromadzenia oraz pracowników różnych instytucji, mieszczących się w Domu Głównym. W homilii ks. Generał ukazywał, na czym ma polegać królowanie Chrystusa w życiu chrześcijanina i wskazywał na konsekwencje tego królowania w postaci podjęcia nowej ewangelizacji. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano hymn Towarzystwa Chrystusowego i wszyscy przeszli do refektarza na świąteczny obiad.

Nasz nowicjat pozostał w Poznaniu do godzin wieczornych i dopiero po II Nieszporach, odśpiewanych ze wszystkimi mieszkańcami Domu Głównego, wróciliśmy do Mórkowa.

Zapraszamy do fotogalerii strony głównej Towarzystwa.


Archiwa