21-27 września rekolekcje przed I profesją zakonną i przyjęciem do nowicjatu

22 września 2012

Hymnem „Veni Creator” rozpoczął się okres 6 dniowych rekolekcji, którym przewodniczy ks. Robert Biel SChr, Superior Domu Pielgrzyma w Częstochowie i duszpasterz powołań naszego Zgromadzenia.

W rekolekcjach uczestniczą nowicjusze, którzy 29 września złożą pierwsze śluby zakonne. W poniedziałek do rekolekcji dołączą aspiranci, którzy 27 września rozpoczną kanoniczny nowicjat.

Ojca rekolekcjonistę, nowicjuszy i aspirantów polecamy waszej modlitwie.


Archiwa