21-22 czerwca 2014 – Przyjazd rodziców

23 czerwca 2014

W ten weekend w Nowicjacie było niezwykle gwarno i wesoło, ponieważ odwiedzili nas nasi rodzice. Była wspólna modlitwa, ognisko, spacery, a przede wszystkim radość spotkania. Niedzielna część spotkania połączona była także z comiesięczną Mszą świętą za emigrantów i ich rodziny. Eucharystii przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat TChr. Spotkanie zakończyło w niedziele wieczorem.


Archiwa