2020.01.11 – Opłatek AK w Nowicjacie

11 stycznia 2020

„Opłatek Akowców” rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w kaplicy, którą sprawował Magister Nowicjatu ks. Karol Kozłowski TChr. W czasie Eucharystii modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny o trwały pokój oraz błogosławieństwo Boga dla wszystkich Polaków.
Podczas liturgii słowa, z Ewangelii według Świętego Łukasza, usłyszeliśmy o uzdrowieniu trędowatego. W homilii ksiądz Magister przypomniał, że w słowach: „Chcę, bądź oczyszczony” Jezus okazuje swoją moc i miłosierdzie. Pan dotyka trędowatego, żeby pokazać, że nie zostawia człowieka cierpiącego. W Piśmie Świętym trąd jest obrazem grzechu. Jezus Chrystus chce dotknąć każdej ludzkiej sytuacji, żeby ją odkupić – właśnie dlatego narodził się w betlejemskiej stajence. W oprawę Liturgii włączyli się alumni naszego seminarium.
Po Mszy Świętej zeszliśmy na hol zakonnego refektarza. Przybyłych gości powitał kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie pan Zenon Jóźwiak. Następnie głos zabrał Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska pułkownik Jan Górski. Warto wspomnieć, że wśród przybyłych na uroczystość był również Prezes Oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pani Joanna Kiąca-Fryczkowska ps. „Joasia”– łączniczka w powstaniu warszawskim 1944 roku. Ksiądz Magister po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa poprowadził nabożeństwo opłatkowe.
Po łamaniu opłatkiem oraz złożeniu sobie serdecznych życzeń wszyscy udali się do refektarza na prawdziwą żołnierską grochówkę.
Na zakończenie spotkania opłatkowego do zebranych zwrócił się sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.


Archiwa