2019.10.14 – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

14 października 2019

We wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque swoją przygodę ze studiami rozpoczęło 7 alumnów: kl. Filip Glembin (Władysławowo), kl. Paweł Grzegorzewski (Kamieniec Podolski, Ukraina), kl. Piotr Gutsche (Goleniów), kl. Patryk Jaroszek (Kajetanów), kl. Kamil Smyk (Pyrzyce), kl. Krystian Smykla (Władysławowo) i kl. Sergiusz Szyjanowski (Mikołajów, Ukraina).
Uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy seminaryjnej w Poznaniu przewodniczył przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik TChr. Homilię wygłosił o. Jan Malicki OCD – prowincjał warszawskiej prowincji karmelitów bosych. Ojciec Jan analizując różne fragmenty Pisma Świętego pokazywał jak trudne w dzisiejszych czasach jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela – a więc fundament i rzecz najbardziej oczywista w naszej wierze. Kaznodzieja zwracając się do kleryków wielokrotnie podkreślił, że zdobywanie wiedzy nie jest celem samym sobie, ale ma służyć zbliżaniu się do Boga i coraz lepszej służbie człowiekowi. Odnosząc się do ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zaznaczył, jak istotne jest dzielenie się swoją wiedzą o Bogu i osobistym doświadczeniem bliskości Jezusa z innymi ludźmi.
Inaugurację na auli rozpoczął rektor WSD TChr ks. Dr Jan Hadalski witając wszystkich zebranych gości. Sprawozdanie z minionego roku akademickiego przedstawił prefekt WSD TChr ks. dr Paweł Jasina.
Centralnym punktem tej części uroczystości była immatrykulacja 7 kleryków chrystusowców oraz 2 kleryków karmelitów bosych. Alumni złożyli uroczyste przyrzeczenie, po którym rektor PWTW Collegium Bobolanum o. prof dr hab. Piotr Aszyk SJ wraz z rektorem WSD TChr ks. dr Janem Hadalskim oraz o. dr hab. Piotr Neumannem OCD wręczyli klerykom indeksy.

Wykład inauguracyjny pt. „Nadzwyczajny miesiąc misyjny – czym jest dla Kościoła i Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej?” wygłosił ks. dr Dawid Stelmach – delegata Biskupa ds. Misji, Przewodniczącego Komisji Misyjnej i Referatu Misyjnego.
Dziekan Seminarium kl. Sebastian Stawierej TChr, zwracając się do kleryków, przywitał nowych współbraci w Rodzinie i zachęcił do budowania wspólnoty, życia w każdym momencie chrześcijańską miłością, służby bezwarunkową pomocą oraz do przekraczania siebie.
Rektor PWTW Collegium Bobolanum o. prof dr hab. Piotr Aszyk SJ zachęcił kleryków by prosili Boga, aby czynił ich takimi jakimi On sam chce oraz by pozwolili Bogu działać w swoim życiu. Ks. Rektor wyraził swoją nadzieję, że nowy rok akademicki, wszystkim posłuży do budowania głębokiej, osobistej relacji ze Zbawicielem.
Przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik TChr wyraził swoją radość z głębokiego zakorzenienia dzisiejszej uroczystości w patriuminium naszego zgromadzenia. Odnosząc się do słów Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda zachęcił neoprofesów, aby kolejny etap: wytężonej pracy intelektualnej i duchowej wykorzystali na przygotowanie do dobrej służby Bogu i Polonii.
Całość uroczystości zakończył wspólny obiad w zakonnym refektarzu.


Archiwa