2019.09.14 – XI Pielgrzymka Międzyzakonna do Matki Bożej Gostyńskiej.

14 września 2019

Organizatorem spotkania jest Referent do spraw Męskich instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej ks. Zbigniewa Starczewskiego COr. W XI pielgrzymce wzięły udział osoby życia konsekrowanego z 8 diecezji.

Słowo powitania skierował do zgromadzony ks. Marek Dudek COr – superior miejscowej wspólnoty OO. Filipinów. Nasze modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy od uroczystego śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które poprowadził ks. Michał Kulig COr. Następnie wysłuchaliśmy konferencji ascetycznej zatytułowanej: „Jesteśmy powołani, aby zaspokajać głód Boga w świecie” wygłoszonej przez specjalistę z dziedziny teologii patrystycznej profesora i prałata ks. Bogdana Częsza. Ks. Profesor, odwołując się do św. Augustyna przypomniał symbolikę Kościoła przedstawionego jako żaglowiec, zwrócił uwagę na potrzebę otwartości na działanie Ducha Świętego. To natchnienia Ducha Świętego obrazuje wiatr napełniający żagiel i pchający okręt do wyznaczonego celu. Ks. Bogdan podkreślił również znaczenie naszego przybliżania Chrystusa ludziom, do których jesteśmy posłani, przedstawiając nasze zadanie jako tabernakulum, w którym jest przechowywany Jezus Chrystus. Konferencja ascetyczna miała nas ubogacić i przygotować do sakramentu pokuty i pojednania.

Podczas gdy na ołtarzu wystawiono Najświętszy Sakrament, siostry i bracia oczyszczali swoje serca przygotowując w nich godne miejsce dla Boga.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Bp Grzegorza Balcerka – odpowiedzialnego za osoby i instytuty życia konsekrowanego naszej Archidiecezji. Ks. Biskup w homilii zauważył szczególną rolę kobiety, zaznaczając, że siostra zakonna, przez swoją naturę, w szczególny sposób upodabnia się do Maryi i przez to przypomina wszystkim wiernym osobę Bożej Rodzicielki. Oprawę muzyczną przygotowała s. Kinga Kowalczyk ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Moraska.

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się w procesji pod Krzyż Wyzwolenia postawiony na placu kultowym. Tam uczestniczyliśmy w modlitwie „Polska pod krzyżem”. Chwila przerwy była przeznaczona na wspólny posiłek w klasztornych ogrodach.

O godzinie 14:30 wysłuchaliśmy koncertu Kapeli Świętogórskiej pod przewodnictwem ks. Jakuba Przybylskiego COr – dyrektora Festiwalu Musica Sacromontana. Utwory zostały zaczerpnięte z Tradycji Muzycznych Świętej Góry.

Pielgrzymkę zakończyły uroczyste Nieszpory ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, którym przewodniczył magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski TChr. Asystę w czasie Liturgii Godzin zapewnili nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Kantorem prowadzącym śpiew był now. Krystian Smykla TChr, któremu na organach akompaniowała s. Kinga Kowalczyk MChr.

Po słowie pożegnania skierowanym przez ks. Zbigniewa Starczewskiego COr, wszystkich pielgrzymów umocnił pasterskim błogosławieństwem ks. bp. Grzegorz Balcerek.


Archiwa