2019.08.25 – Pielgrzymka do Górki Duchownej

25 sierpnia 2019

Jak co roku, nowicjusze i aspiranci z Mórkowa, wzięli udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Górce Duchownej. Ze względu na liczbę uczestników uroczystości odpustowych, miejsce to nazywane jest Częstochową Wielkopolski. Pod przewodnictwem proboszcza ks. Zbigniewa Dobronia i opieką socjusza ks. Mateusza Sochy TChr szliśmy wspólnie z wiernymi parafii Mórkowo. Prowadzeni przez Krzyż wśród modlitwy i śpiewu pieśni religijnych dotarliśmy do sanktuarium matki Bożej Pocieszenia. Przed Mszą Świętą nastąpiło uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej Pocieszenia, zaś podczas homilii zwrócono uwagę na łączność współczesnego człowieka z Kościołem na różnych etapach jego życia. Rekolekcjonista podkreślał również wartość pracy w rozwoju osobistej relacji z Bogiem.

Wszyscy pielgrzymi mieli możliwość obejrzenia pokoju błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wielkiego działacza społecznego z końca XIX wieku, otaczającego opieką ludzi chorych i ubogich.

W trakcie drogi powrotnej, odśpiewaliśmy Litanię do Najświętszej Maryi Pannyoraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.Tradycją stał się krótki postój, w czasie którego nowicjusze i aspiranci przedstawili się mieszkańcom Mórkowa i Lipna i opowiedzieli o początkach swojego powołania.


Archiwa