2019.08.24 – Odwiedziny w Zaborówcu.

24 sierpnia 2019

Na miejscu mogliśmy spotkać się z naszymi współbraćmi – klerykami z TChr, z klerykami Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz wolontariuszami Caritas. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wczasorekolekcji jest kl. Krzysztofa Czapla TChr.
Każdy z nowicjuszy przedstawił się i opowiedział krótką historię swojego powołania. Wspólnie odśpiewaliśmy „Barkę” i modliliśmy się na różańcu powierzając wszystkich uczestników oraz wolontariuszy a także prośbę o powołania kapłańskie i zakonne. Po modlitwie przyszedł czas, żeby zapoznać się z uczestnikami rekolekcji, którzy kolejno przedstawili się i opowiadali o swoich zainteresowaniach. Zakończeniem wspólnego spotkania było ognisko i grill.
Jako nowicjusze, byliśmy ogromnie zbudowani radością i optymizmem wypływającym od uczestników wczasorekolekcji. Dziękując za wizytę, zapewnili nas o wsparciu modlitewnym dla nas i wszystkich chrystusowców oraz ofiarowania cierpienia we wszystkich intecjach TChr.


Archiwa