2019.08.20 – Przyjazd kandydatów do nowicjatu.

20 sierpnia 2019

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux to dzień, w którym tradycyjnie, do Nowicjatu docierają nowi kandydaci. Pociągnięci przez Jezusa Chrystusa do przyszłej pracy duszpasterskiej wśród Polonii, w godzinach przedpołudniowych przyjechali: Matthew Pajor (Chicago), Michał Stachyra (Szczecin/ Löchnitz), Bartosz Zaryczny (Witkowo), Wiktor Stankiewicz (Pyrzyce) oraz Grzegorz Grabowski (Karwia). Po wniesieniu swoich rzeczy do wyznaczonych cel zakonnych, wszyscy zgromadzili się w refektarzu na obiedzie. Po posiłku był czas na spacer po ogrodzie oraz na obejrzenie całego domu nowicjackiego. Niełatwy moment pożegnania z rodzicami rozpoczął czas „w którym nowicjusze rozeznają i upewniają się o wezwaniu Bożym, zapo czątkowując życie zakonne w duchu Towarzystwa.” Ustawy i Dyrektorium TChr, pkt. 84.


Archiwa