2019.08.02 – Przełożony Generalny w Nowicjacie.

2 sierpnia 2019

Ksiądz Generał przewodniczył porannej Mszy Świętej.


Archiwa