2019.05.05 – Majówka z parafianami w Nowicjacie

5 maja 2019

W niedzielę o 20:00 zebraliśmy się na nabożeństwie majowym pod figurą Królowej Towarzystwa. Na początku nabożeństwa zaśpiewaliśmy kilka pieśni maryjnych, wśród których nie zabrakło tradycyjnej: „Chwalcie łąki umajone”. Następnie razem z licznie zebranymi parafianami z Mórkowa i Lipna modliliśmy się słowami Litani Loretańskiej. Na zakończenie magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski pobłogosławił wszystkich zebranych.


Archiwa