2018.09.29 – Pierwsza profesja zakonna

2 października 2018

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest szczególnym dniem dla całego Towarzystwa Chrystusowego. Po rocznym przygotowaniu swoje pierwsze śluby zakonne złożyło czworo nowicjuszy: Łakomy Aleksander (Mülheim an der Ruhr), Ławniczak Adam (Wiry), Osiński Paweł (Radom / Edynburg) oraz Prysiazhnyi Bohdan (Kamieniec Podolski).
Uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony generalny naszego zgromadzenia księdza Ryszard Głowacki. Na początku homilii przypomniał On słowa Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego z roku 1952: „Śluby to tryumf miłości. To uścisk dwóch duchów: Ducha Bożego i duszy naszej w wieczystym akcie miłości. To spotkanie dwóch serc: Serca Bożego z naszym człowieczym biednym sercem.” Ksiądz Generał podkreśli, że słowa te dla każdego chrystusowca, stanowią zachętę do podejmowania szczególnego wysiłku, żeby w każdej sytuacji życia miłością odpowiadać na Miłość jaką obdarza nas Bóg. Instrukcją do wypełniania tego zadania w życiu zakonnym i kapłańskim są trzy zasadnicze elementy, które w swojej adhortacji wymienił papież Piusa XII: świętość życia, wiedza i miłość.
Bezpośrednio po homilii nowicjusze publicznie złożyli swoje pierwsze śluby zakonne, które przyjął Przełożony Generalny. Chwilę później podpisane akty profesji uroczyście złożyli na ołtarzu.
Jako zewnętrzny wyraz przynależności do Towarzystwa otrzymali habit. Neoprofesi, w swych nowych sutannach podchodzili do prezbiterium, gdzie Celebrans zakładał im białą komżę, co symbolizuje przyobleczenie w nowego człowieka.
W tej wyjątkowej uroczystości wzięło udział około stu gości: członkowie rodzin neoprofesów, księża chrystusowcy oraz zaprzyjaźnieni kapłani diecezjalni, bracia i siostry zakonne, klerycy, a także nasi kochani dobrodzieje.
Współbraciom neoprofesom składamy serdeczne życzenia wielu łask od Pana Boga w życiu zakonnym i światła Ducha Świętego na czas rozpoczynających się studiów filozoficzno-teologicznych.


Archiwa