2018.09.27 – Rozpoczęcie 81. Nowicjatu

27 września 2018

27 września to dzień, w którym aspiranci Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej  rozpoczynają Nowicjat.

Mszą świętą zakończyły się sześciodniowe rekolekcje przygotowujące nowicjuszy z 80. Batalionu do pierwszych ślubów. Aspiranci, jako bezpośrednie przygotowanie do rozpoczęcia swojego Nowicjatu, włączyli się w trzy ostatnie dni skupienia.

81. Nowicjat oficjalnie zaczął się w czasie uroczystych Nieszporów, którym przewodniczył wikariusz generalny ks. Bogusław Burgat. W homilii ksiądz Wikariusz skierował do kandydatów słowa zachęty, aby pogłębiali osobistą relację ze Stwórcą w oparciu o przykazanie miłości Pana Boga oraz przypomniał potrzebę nieustannej pracy nad rozwojem cnót. Jako zewnętrzny wyraz dopuszczenia, nowicjusze otrzymali egzemplarz Ustaw. Lektura tego najważniejszego dokumentu Towarzystwa, przez najbliższy rok, ma im przybliżyć posłannictwo naszej Wspólnoty zakonnej.

Po odśpiewaniu Hymnu Towarzystwa na zakończenie nabożeństwa, świętowanie przeniosło się do refektarza.


Archiwa